0977.816.836

Chuyển đổi nồi hơi đốt dầu sang đốt than, củi, bimass…

Để đáp ứng nhu cầu giảm chi phí nhiên liệu khi vận hành nồi hơi, chúng tôi có triển khai dịch vụ chuyển đổi nồi hơi từ đốt dầu sang đốt than, củi, bimass…

Hệ thống sau chuyển đổi vận hành đảm bảo yêu cầu giảm thiểu chi phí nhiên liệu ( đến 60%), các thông số công suất hơi đáp ứng yêu cầu của khách hang, khói thải đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Công suất nồi hơi chuyển đổi từ 3T/h đến 10T/h.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *