0977.816.836

Nồi hơi đốt than củi dạng tổ hợp

Nồi hơi đốt than dạng tổ hợp:

Đặc tính kỹ thuật:

  • Kiểu: ống lò, ống lửa, ống nước, tuuàn hoàn tự nhiên
  • Ghi tĩnh
  • Cấp nguyên liệu: Thủ công hoặc cơ khí hóa
  • Hiệu suất: 75%
  • Nhiên liệu: Than cục, củi trấu, củi cục, củi mùn cưa ép.

Mã hiệu Đơn vị Loại
LT3/8T LT4/8T LT5/8T LT6/10T LT8/10T
Năng suất sinh hơi kg/h 3000 4000 5000 6000 8000
Áp suất làm việc kgf/cm2 8 8 8 10 10
Nhiệt độ hơi bão hòa 0C 175 175 175 183 183

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *